Naši lidé Kandidáti

Petr Nachtmann
1

Petr
Nachtmann

Obchodní reprezentant
Ing. Daniel Hruška
3

Ing. Daniel
Hruška

Finanční ředitel
Jan Fridrich
4

Program 2022

1

Nenecháme Vás v tom. Najdeme cestu k levnější energii. Budeme hledat alternativní a ekologické zdroje. Zaměříme se na nové trendy a energetickou soběstačnost.

2

Zastavíme úbytek obyvatel města. Pro mladé zajistíme nové a dostupné bydlení, připravíme nové stavební parcely. Zajistíme dostupné bydlení pro seniory. Budeme pracovat s územním plánem, abychom podpořili rozvoj bydlení.

 

3

Prioritou je vybudování obchvatu města. Snížíme dopravu v centru města, a tak zlepšíme kvalitu ovzduší a omezíme prašnost. Zajistíme fungující MHD s větší četností spojů a návazností linek. Vybudujeme v centru parkovací dům. Zefektivníme úklid města a vybudujeme více klidových zón se zelení, najdeme prostor pro volné venčení domácích mazlíčků. Cyklisté budou mít zelenou, město propojíme cyklostezkami.